poskytované Služby:
preventivní péče v oboru 
léčba gynekologických onemocnění 
ultrazvuková vyšetření 
konzultace a pomoc při výběru antikoncepce 
konzultace a pomoc v období klimakteria 
konzultace při onkologických onemocněních 
péče o sterilitu s návazností na Centra asistované reprodukce
péče o ženy s inkontinencí s návazností na urogynekologické vyšetření a event. operační řešení 
těhotenská poradna 
návaznost na mamologická pracoviště

Nabízíme zkušenost - 27 let soukromé praxe, erudovanost a příjemné prostředí

Spolupracující zařízení    Smluvní pojišťovny